Nasze Sukcesy

Wiadomości bieżące firmy - nasze sukcesy:

  • Mecenas Berenice Busson, partner Busson & Sikorski, wygrała jedną z największych spraw w Brazylii. Sprawa to została uznana przez brazylijski Sąd Najwyższy za "Rozprawę Wieku". Wpłynęła ona na zmiany legislacyjne tego kraju polegające na rozszerzeniu pojęcia "oszczerstwa" do odpowiedzialności, zarówno karnej jak cywilnej, i obejmujacej wszelkie akty wzniecające nienawiść rasową, kulturową i religijną.

  • Nasza firma we współpracy z miejscowym adwokatem, Harvey Levine, oraz z innymi prawnikami, w procedurze wniesionej przed sądem federalnym Stanów Zjednoczonych w New Jersey odniosła sukces w odzyskaniu kilkunastu milionów dolarów przepadłych na rzecz Skarbu Państwa. O decyzji w tej sprawie kliknij tutaj.

  • Również nasza firma we współpracy z innymi adwokatami uzyskała werdykt uniewinniający w postępowaniu wniesionym przed sądem nowojorskim na podstawie artykułu 13-A nowojorskiego statutu cywilnego. Przedmiotem tego postępowania była procedura przepadłościowa w wyskości wielu milionów dolarów utraconych na rzecz Skarbu Państwa. Po więcej informacji w tej sprawie kliknij tutaj.

  • Podobnie, nasze biuro wygrało głośną sprawę toczącą się przed Sądem Spadkowym w Nowym Jorku. Sąd ten w swoim orzeczeniu postanowił, że adwokat wykonawca testamentowy, o ile nie otrzyma pisemnego upoważnienia od spadkodawcy, ma prawo tylko do połowy określonych ustawowo prowizji.