Sprawy Imigracyjne

Nasze biuro prawne świadczy usługi w zakresie prawa imigracyjnego występując po stronie pracodawców jak i pracowników. Zajmujemy sie wizami tymczasowymi jak i reprezentacją klientów ubiegających się o prawo do pobytu stałego w Stanach Zjednoczonych, zarówno tymi, którzy już tu przebywają jak i tymi, którzy znajdują się poza granicami USA.

Amerykańskie prawo imigracyjne jest dość skomplikowane, a procedury z nim związane często wynikają z bardzo ściśle określonych zasad ustalających kryteria klasyfikacji do danej kategorii wizowej. Dlategoteż informacja zawarta na tej stronie internetowej ma jedynie na celu przedstawienie ogólnego wyobrażenia o prawie imigracyjnym w Stanach Zjednoczonych.

Jeżeli jednak pragną Państwo złożyć aplikację na określony rodzaj wizy, albo zasięgnać informacji dotyczącej Państwa szczególnej sytuacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer (212) 532-7191.

Wizy pobytu stałego

Są to wizy przeznaczone dla obcokrajowców, którzy pragna zamieszkać na stałę w Stanach Zjednoczonych czyli ubiegaja się o zieloną kartę lub obywatelstwo. Jeśli mieszkasz poza granicami Stanow Zjednoczonych, możesz uzyskać zieloną kartę w następujacy sposob:

 • Sponsorowanie przez bliskiego członka rodziny, który posiada zieloną kartę albo obywatelstwo
 • Przez zatrudnienie albo inwestycję
 • Uczestniczenie w Loterii Zielonej Karty

Osoby, które już przebywają na terenie Stanów Zjednoczonych mają inne opcje, między innymi mogą się ubiegać o azyl polityczny.

Wizy tymczasowe

Wizy tymczsowe są wydawane dla osób, które pragną przebywać na terenie Stanów Zjednoczonych przez określony okres czasu, i przybyli tu w celu uzyskania opieki lekarskiej, prowadzenia działalności gospodarczej, pracy zarobkowej czy studiów. Wizy te odpowiadają literom alfabetu. W zależności od rodzaju wizy czas pobytu w Stanach Zjednoczonych może się wahać od kilku miesięcy do kilku lat. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że rodzaj działalności jaką może podjąć dana osoba jest ścisle ograniczony do danego typu wizy jaka ona otrzymała. Również przy wizach tymczasowych konieczne jest wykazanie intencji powrotu do kraju ojczystego w momencie wygaśnięcia wizy. To ostatnie wymaganie nie dotyczy jednak wiz E, H1-B czy O-1.

Dwa rodzaje wiz tymczasowych, wizy K oraz V, są właściwie wizami dającymi uprawnienia do pobytu stałego, ponieważ są one przeznaczone dla rodziny, mażonka/ki czy narzeczonego/ej posiadacza zielonej karty, czyli dla osób, które pragną osiedlić się w Stanach Zjedoczonych.

Oto lista wiz z podziałem na poszczególne kategorie:

Wizy pracownicze:

 • B-1 wiza businesowa
 • E-1 wiza dla obywateli krajów członków traktatow handlowych ze Stanami Zjedoczonymi
 • E-2 wiza inwestorska
 • E-3 wiza dla osób dokonujących tzw "speciality occupation"
 • H1-B wiza dla osób z wyjątkowymi umiejętnościami
 • H-2 wiza do pracy sezonowe
 • J-1 wiza wymiany/stażowa
 • L-1 wiza menadżerska
 • O-1 wiza dla osób z wyjątkowymi osiągnięciami
 • P-1 wiza dla sportowców i artystów
 • R-1 wiza dla pracowników kościelnych
 • TN wiza dla obywateli krajów NAFTA

Wiza studencka:

 • F-1 wiza studencka
 • H-3 wiza dokształcenia zawodowego
 • J-1 wiza wymiany lub stażowa
 • M wiza dla osób, które pragną dokonać praktyki w Stanach Zjednoczonych

Inne rodzaje wiz:

 • B-2 wiza turystyczna
 • K wiza małżeńska/narzeczeńska
 • V wiza łączenia rodzin